Dyżur Rzecznika Praw Konsumentów w Urzędzie Gminy Kunice

Dyżur Rzecznika Praw Konsumentów w Urzędzie Gminy Kunice

Paragraf

W dniu 10 lipca 2023r. od godziny 11:00, w Urzędzie Gminy Kunice, będzie pełnił dyżur Rzecznik Praw Konsumentów Pan Tomasz Strojek.
Osoby, które chcą skorzystać z porady, prosimy o wcześniejszą informację pod nr tel. 76/857-53-22.