Umowa dotacyjna na zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Umowa dotacyjna na zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach

W dniu 15 czerwca 2023 w Urzędzie Gminy Kunice podpisana została umowa o udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Kunicach.

Ośrodek otrzymał kwotę 60.000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – laser wysokoenergetyczny oraz głowica kontaktowa.

Dotacja pochodzi z puli środków z Konkursu „Rosnąca Odporność” otrzymanej przez Gminę Kunice – inicjatywy w ramach Narodowego Programu Szczepień premiującej gminy z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r.

Zakupiony sprzęt będzie służył poprawie zdrowia po pandemii Covid-19.

miniatura