System monitoringu CCTV w sołectwie Miłogostowice

System monitoringu CCTV w sołectwie Miłogostowice

W poniedziałek 19 czerwca br. protokolarnie odebrano wykonanie usługi montażu systemu monitoringu CCTV w sołectwie Miłogostowice. Prace rozpoczęły się 01 czerwca. Zadanie pn. „Monitoring wsi (pierwszy etap zakupu i montażu monitoringu)” zostało zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Łącznie zamontowano osiem kamer umiejscowionych na wjeździe do Miłogostowic od strony Bieniowic oraz Dobrzejowa, koło kościoła, na skrzyżowaniu w środku wsi oraz na boisku sportowym. Monitoring ma za zadanie działać prewencyjnie i odstraszać potencjalnych dewastatorów. Pozwoli również na zarejestrowanie ich wizerunku i pociągnięcie do odpowiedzialności. Ma także przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa oraz pomóc w kontroli powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów na terenie sołectwa. System monitoringu polega na zdalnym podglądzie przez uprawnionego w Urzędzie Gminy pracownika.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 29 621,04 zł brutto.

W przyszłym roku planowany jest, w ramach funduszu sołeckiego, drugi etap montażu monitoringu obejmujący zakup czterech kamer, które mają zostać umiejscowione na budynku OSP oraz koło placu zabaw.