Gmina Kunice otrzymała 371.255,00zł dofinansowania do usuwanie odpadów z folii rolniczych

Gmina Kunice otrzymała 371.255,00zł dofinansowania do usuwanie odpadów z folii rolniczych

Informujemy Państwa ze Zarząd NFOŚIGW udzielił Gminie Kunice dofinansowania wysokości 371.255,00zł na przedsięwzięcie pod nazwą: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W tamach przedsięwzięcia zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu 742,51 Mg odpadów.