Podziękowania

Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom przedszkola i szkół, Uczniom, Rodzicom i Opiekunom
Składam Podziękowania za całoroczną pracę

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i refleksji, to najbardziej wyczekiwana chwila dla każdego ucznia i nauczyciela.
Składamy wyrazy uznania Dyrektorom i Nauczycielom za trud i zaangażowanie włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Przekazując wiedzę oraz niezbędne umiejętności rozbudzacie w nich zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznania, wzbogacacie i nieprzemijające wartości prawdy, piękna, dobra, społecznego zaangażowania oraz odpowiedzialności.

Dziękujemy Rodzicom za współpracę z dyrektorami placówek i współtworzenie ich modelu, który pozwoli sprostać wyzwaniom. Jesteśmy przekonani, iż osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.

Uczniom gratulujemy indywidualnych sukcesów. Zdobywaliście wysokie miejsca w konkursach wiedzy, recytatorskich, literackich, zawodach sportowych i konkursach językowych. Jesteśmy z Was dumni.
Życzę, by wolny czas spędzić tak, by zmęczyć się beztroską dnia codziennego. Życzę słonecznych wakacji i wspaniałego wypoczynku. Odpoczywając bądźcie odpowiedzialni zachowując ostrożność, pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i innych

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg