Sprzedaż końcowa węgla

węgiel

Urząd Gminy Kunice informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla dla gospodarstw domowych.

Cena preferencyjna zakupu 1 tony wraz z dostawą wynosi 2 000,00 zł brutto.

Do sprzedaży końcowej przeznaczono:

  • 7,12 t w sortymencie ekogroszek,
  • 10,40 t w sortymencie orzech.

W związku z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe obecnie przy sprzedaży końcowej nie stosuje się limitów ilościowych dla jednego gospodarstwa domowego oraz możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do dodatku węglowego i posiadają stosowne zaświadczenie ze swojej gminy.
Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach (ul. Legnicka 15).

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia oraz przyjmowane do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.
Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzyma zawiadomienie, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu. W celu sfinalizowania zakupu wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty na wskazane konto Urzędu Gminy Kunice.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. /76/ 85 75 316

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

 

do pobrania: