Kunice otrzymały 39.948,00zł dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Kunice otrzymały 39.948,00zł dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Z przyjemnością informujemy Państwa, że otrzymaliśmy promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Wysokość dofinansowania 39.948,00zł.
Całkowita wartość inwestycji to prawie 80.000,00zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach Legnickich.