Gmina Kunice otrzymała promesy z Polskiego Ładu Zabytki na ponad 1.200.000,00zł

Gmina Kunice otrzymała promesy z Polskiego Ładu Zabytki na ponad 1.200.000,00zł

W dniu 14 lipca 2023 Minister Kubów wręczył promesy w ramach ogłoszenia wyników naboru Polskiego Ładu Zabytki.

Nasza gmina pozyskała dofinansowanie na 5 złożonych wniosków (z 10-ciu)

Otrzymaliśmy dofinansowanie na:

Remont szkoły podstawowej w Rosochatej 481.180,00zł
Remont szkoły podstawowej w Bieniowicach 120.540,00zł
Remont kaplicy cmentarnej w Rosochatej 339.080,00zł
Malowanie elewacji Kościoła w Kunicach 163.660,00zł
Remont Kościoła w Rosochatej 117.600,00zł

 

Wsparcie finansowe jakie otrzymała gmina bardzo nas cieszy i pozwoli na kolejne inwestycje w gminie.