Program “Czyste Sołectwo”

Program “Czyste Sołectwo”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL serdecznie zapraszają do udziału w programie “Czyste Sołectwo”.
Projekt “Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw /sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Sołectwa mogą zdobywać dodatkowe nagrody pieniężne.

Za każdą tonę zebranego sprzętu elektrycznego sołectwo otrzymuje 400 zł. Środki zostaną przekazane bezpośrednio sołtysom w formie przedpłaconych kart płatniczych (prepaid) do wykorzystania wg potrzeb danego sołectwa.

Dla 5 najlepszych sołectw w kraju są przewidziane nagrody w wysokości:

  • I miejsce: 8.000 zł
  • II miejsce: 5.000 zł
  • III miejsce: 3.000 zł
  • IV miejsce: 2.000 zł
  • V miejsce: 1.000 zł

Tegoroczna edycja konkursu kończy się w dniu 31.10.2023 – jest to ostatni dzień kiedy można zgłosić zlecenie odbioru, aby zbiórka została zaliczona na poczet konkursu z dodatkowymi nagrodami.
Zgłoszenia udziału można dokonać na stronie: https://czystesolectwo.pl/

 

do pobrania:

czyste sołectwo