Uwaga – zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Ziemnicach

Uwaga – zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Ziemnicach

obraz-pszok-kunice

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Kunice od dnia 29 lipca 2023 r. ulegają zmianie godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach przy ul. Legnickiej 11B, który w każdą sobotę czynny będzie od 10:00 do 12:00.

PSZOK czynny jest również w poniedziałki i środy w godzinach od 15:00 – 17:00.

Przypominamy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Kunice mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym:
• papier i tekturę,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania ze szkła,
• odpady zielone (liście, skoszona trawa, gałęzie),
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony w ilości do 8 sztuk rocznie,
• metale,
• tekstylia i odzież,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg rocznie.