Dofinansowanie dla Ośrodka Zdrowia w Kunicach na wdrożenie e-usług

Dofinansowanie dla Ośrodka Zdrowia w Kunicach na wdrożenie e-usług

157.851,54zł otrzymał w ramach dotacji Ośrodek Zdrowia w Kunicach z przeznaczeniem na e-usługi w placówce POZ oraz na ich integrację z systemem e-zdrowie.
Termin realizacji przedsięwzięcia 30/09/2023.

 

do pobrania: