Informacje dotyczące referendum

Informacje dotyczące referendum

PKW

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na dzień 15 października zaplanował referendum. Odbędzie się ono wraz z wyborami do Sejmu i Senatu. Uchwałę w tej sprawie przyjął 17 sierpnia Sejm. Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która miała umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego. W czwartek 17 sierpnia Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na 15 października. Dokument w tej sprawie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Podczas referendum zadane będą cztery pytania:

  1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
  2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
  3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

W załączniku kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

do pobrania: