Wybory i referendum w jednym dniu – ważne informacje

Wybory i referendum w jednym dniu – ważne informacje

W związku z przeprowadzeniem referendum razem z wyborami do Sejmu i Senatu, głosowanie będzie odbywało się w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu jednej urny i będzie prowadzone przez jedną obwodową komisję wyborczą. Wyborca sam zdecyduje, w których głosowaniach weźmie udział.

W lokalach wyborczych na wyborców będą czekały trzy karty do głosowania: do Sejmu, do Senatu i referendalna. Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie wyjaśniała, że wyborca nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania.

Wyborca może zdecydować o udziale np. jedynie w wyborach do Sejmu i do Senatu (bez udziału w referendum); jedynie o udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu); jedynie w wyborach do Sejmu (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum).

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.
Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Liczbę osób, które wzięły udział w referendum ustala komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny.

W załączniku Podział Gminy Kunice na stałe obwody głosowania: