Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024r.

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024r.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM
W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK
zawiadamiam
o ZEBRANIU WIEJSKIM
które odbędzie się 11.09.2023r. o godz. 18.00
w WOK w Bieniowice

Sołtys Sołectwa Bieniowice
/-/ Małgorzata Ceglarska