Odpowiedź na pismo w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr DK94 na odcinku Legnica-Prochowice

Odpowiedź na pismo w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr DK94 na odcinku Legnica-Prochowice

Informujemy, że przekazane zostały oczekiwania, jakie chcielibyśmy, aby zostały uwzględnione w dokumentacji przetargowej przy rozbudowie drogi krajowej numer 94. Są to:

W kwestii oczekiwań w zakresie przebudowy trasy DK94 prosimy o:

  1. zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż DK94, na całym odcinku przebiegającym przez teren gminy Kunice wraz z miejscami odpoczynku.
  2. zwiększenie ilości lub przesunięcie przejść dla pieszych, szczególnie przy budynkach użyteczności publicznej (szkoła, świetlica wiejska, Urząd Gminy, GOPS) oraz sklepach wielkopowierzchniowych i restauracjach.
    Zaprojektowanie ich i wykonanie, jako przejścia wyniesione,
  3. zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pieszych poprzez umieszczenie odcinkowego pomiaru prędkości na terenach zabudowanych, które leży na trasie DK94 na terenie gminy tj. na odcinku od miejscowości Kunice do Golanki Dolnej,
  4. przebudowa wszystkich istniejących zjazdów oraz zjazdów pominiętych w  trakcie budowy przez GDDKIA odcinka chodnika w miejscowości Golanka Górna, w tym zjazd na działkę nr 2/4,
  5. wprowadzenia oznakowania dla wszystkich skrzyżowań DK94 z drogami
    gminnymi, które nie są zjazdami do posesji a są drogami łączącymi DK94 z miejscowością np. ulice Wiśniowa i Fiołkowa w Kunicach,
  6. przy przebudowie drogi prosimy o dodanie pasów włączających, szczególnie przy ul Tęczowej, Czarnej, Ogrodowej w Kunicach.

Liczymy, że przekazane uwagi zostaną uwzględnione i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.