Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim – informacja

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim – informacja

W dniu dzisiejszym na platformie zakupowej Open Nexus ogłoszone zostało postępowanie pt: ,,Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim, dz.nr 181/1, obręb nr 0035 Pątnów, jednostka w Pątnowie Legnickim, dz.nr 181/1, obręb nr 0035 Pątnów, jednostka ewidencyjna 026201_ Legnica”

Postępowanie dostępne pod adresem:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, 3 wolnostojących wiat drewnianych o wymiarach 5 m/5 m z posadzką wykonaną z kostki brukowej betonowej, trawiastego boiska sportowego o wymiarach 40 m/60 m z dwoma bramkami do piłki nożnej , ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m w formie piłkochwytów oraz pozostałych urządzeń małej architektury tj. 2 stojaków na rowery, 8 ławek, 6 koszy na śmieci oraz 2 tablic informacyjnych.