Dożynki Gminy Kunice – Spalona 2023

Dożynki Gminy Kunice – Spalona 2023

dozynki

W sobotę 2 września br. obchodziliśmy Dożynki Gminne, które rozpoczęto dziękczynną Mszą Świętą w intencji rolników, odprawioną przez proboszcza  księdza Andrzeja Białka. Po zakończonej mszy św. Starostowie Dożynek –Janina i Józef Wójcik – mieszkańcy wsi Spalona, przekazali na ręce Wójta Gminy Kunice bochen chleba. Zgodnie z obyczajem nastąpił ceremoniał dzielenia chlebem.

Licznie przybyłych gości, rolników oraz wszystkich mieszkańców, przywitał Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg , który w okolicznościowym wystąpieniu podziękował rolnikom za pracę, trud i tegoroczne zbiory oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i ludowych.

Rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja powołana w składzie Senator Dorota Czudowska, Wicestarosta Powiatu Legnickiego Janina Mazur oraz Zbigniew Biłyk Prezes ZOSP RP Oddziału Powiatowego w Legnicy  przyznała:

 I miejsce – sołectwu Grzybiany ,
II – sołectwu Kunice,
III –sołtys i Koło Dojrzałych Talentów Pątnów Legnicki.

Przyznano wyróżnienia dla Koła Gospodyń Wiejskich „Rosochatki” , Koła Gospodyń Wiejskich „ Miłogostowianki ”, Sołectwa Jaśkowice Legnickie.

Po koncertach, na zakończenie świętowania, odbyła się wspólna zabawa.
W tegorocznym świętowaniu brała udział delegacja z miasta partnerskiego Brühl.

Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg serdecznie dziękuje Sołtysom, Radom Sołeckim i  Mieszkańcom Sołectw za przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców, a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach oraz pracownikom Urzędu Gminy w Kunicach, pracownikom jednostek organizacyjnych- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Ośrodka Zdrowia w Kunicach  i Ochotniczej Straży Pożarnej  za wkład pracy w przygotowanie dożynek.