Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego an 2024r.

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego an 2024r.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM
W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK
zawiadamiam
o ZEBRANIU WIEJSKIM
które odbędzie się 15.09.2023 o godz. 18.30
w WOK w Golance Górnej

Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie mieszkańców,
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania wiejskiego,
4. Zgłoszenie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
5. Przyjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach
funduszu sołeckiego
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Golanka Górna
/-/ Józef Gąska