Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice z dnia 12 września 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice z dnia 12 września 2023r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kunice
z dnia 12 września 2023 roku

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

 

do pobrania: