Duże dofinansowania do inwestycji na terenie Gminy Kunice otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR

Duże dofinansowania do inwestycji na terenie Gminy Kunice otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR

Duże dofinansowania do inwestycji na terenie Gminy Kunice otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR. Prawie 3.000.000,00zł na inwestycje gminne i 4.580.000,00zł na inwestycje Powiatu Legnickiego i 3.920.000,00zł Związku Komunalnego Lisowice.

Rozstrzygnięta została kolejna edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych edycja szósta PGR. Na teren naszej gminy popłyną znaczne środki finansowe na inwestycje na rzecz mieszkańców Gminy Kunice.
W Starostwie Powiatowym Minister Krzysztof Kubów przekazał informacje o wysokości przyznanego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR

Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy pracowników Urzędu Gminy i bardzo dobrze przygotowanym wnioskom otrzymaliśmy jedno z większych dofinansowań. 

Gmina Kunice otrzymała:

  1. 1.999.100,00zł na modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kunice
  2. 1.000.592,00zł na budowę oświetlenia na terenie Gminy Kunice

Powiat Legnicki otrzymał:

  1. 4.580.000,00zł na modernizację drogi powiatowej na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice

Związek Komunalny Lisowice otrzymał:

  1. 3.920.000,00zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Lisowicach etap 2

 

Otrzymane wsparcie w nakłady inwestycyjne na terenie Gminy Kunice to istotny wkład w poprawę jakości życia Mieszkańców Gminy Kunice.