Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla zdolnych uczniów z Gminy Kunice

Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla zdolnych uczniów z Gminy Kunice

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Legnicy stworzył program stypendialny   i ramach dalszej współpracy postanowił ją kontynuować w roku szkolnym 2023/2024 obejmując uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkól podstawowych na terenie gminy Kunice.

Wójt Gminy Kunice zawarł z Prezesem Banku Spółdzielczego w Legnicy umowę o współpracy, dzięki której 5 najzdolniejszych uczniów z Gminy Kunice otrzyma dodatkowe stypendia dotyczy dwóch uczniów klas IV-VI oraz uczniów klas VII-VIII.      

Warunkami przyznania stypendium są:

  1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane dwóm uczniom klas IV – VI szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, którzy:
  • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2023/2024,
  • otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
  • odnotowali inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne  lub sportowe.
  1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane trzem uczniom klas VII – VIII szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, którzy:
  • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2023/2024,
  • otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
  • odnotowali inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne  lub sportowe,
  • posiadają w Banku Spółdzielczym w Legnicy aktywne konto „JUNIOR” (aktywne oznacza, iż posiadacz konta – uczeń, wykonuje przynajmniej trzy operacje w miesiącu na swoim rachunku niezależnie od kwoty i sposobu ich wykonania – wpłata, wypłata, przelewy tradycyjne lub internetowe i płatności dokonywane kartą) lub założy takie konto w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i będzie ono aktywne wg powyższych zasad.

 

Wnioski o przyznanie stypendium składa Dyrektor szkoły w terminie do 13 czerwca 2024 r. do Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy. Proszę o zapoznanie się z zapisami obowiązującymi w Regulaminie.     

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Bank Spółdzielczy Legnica https://www.bslegnica.pl/ 

 

do pobrania

 

Wójt Gminy Kunice

Józef Pieróg