Dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W dniu dzisiejszym Gmina Kunice otrzymała z rąk Ministra Krzysztofa Kubowa dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Otrzymaliśmy dwie promesy:
344.960,00zł na dofinansowanie remontu Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach
97.020,00zł na dofinansowanie remontu muru ogrodzeniowego wokół cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą

To kolejne już dofinansowanie w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków z czego bardzo się cieszymy.