Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunice

Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kunice

DOTACJA CELOWA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY KUNICE
POZYSKANA Z  FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

Gmina Kunice pozyskała dotację celową w kwocie 85.690,00 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego  pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem

Środki finansowe pozyskane z dotacji celowej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków – ratowników dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach w postaci ubrań specjalnych w ilości 9 kompletów oraz 9 par rękawic strażackich oraz przeznaczone zostały na współfinansowanie zakupu ciągnika Polaris Sportsman 570 EPS ( quad) dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłogostowicach 

Zakupiony pojazd oraz wyposażenie osobiste strażaków-ratowników pozwoli jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kunice na zwiększenie gotowości bojowej oraz zwiększenie możliwości niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym zarówno w wypadkach drogowych, jak i pożarniczych.

W dniu 29.09.2023r. o godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy Kunice z siedzibą w Kunicach przy ul. Gwarnej 1 Wójt Gminy Kunice wraz z Zastępcą Wójta dokonali uroczystego przekazania dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach i Ochotniczej Straży w Miłogostowicach sprzętu ratownictwa (quad) oraz wyposażenia osobistego strażaków-ratowników, którego zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz środków własnych gminy Kunice.