Gmina Kunice otrzymała dzisiaj promesy na łączną kwotę 9.994.000,00zł

Gmina Kunice otrzymała dzisiaj promesy na łączną kwotę 9.994.000,00zł

W dniu dzisiejszym Minister Krzysztof Kubów przekazał bardzo dobre wiadomości dla naszej gminy.

Otrzymaliśmy kolejne wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tym razem z edycji ósmej.
Łącznie otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 9.994.000,00zł na inwestycje warte 10.520.000,00zł.
Wsparcie Rządowe w ramach Funduszu Polski Ład jest dla nas bardzo cenne, ponieważ pozwoli na nowe inwestycje w gminie Kunice, przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym, wynoszącym 5%.

Na co otrzymaliśmy środki w ramach tej edycji:

• Kwota 5.225.000,00zł na Budowę i modernizację dróg na terenie Gminy Kunice kolejny etap
• Kwota 2.869.000,00zł na Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice
• Kwota 1.900.000,00zł na Budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kunice wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączeniami

Dzisiejszy rezultat to efekt wspólnej pracy wielu ludzi za co bardzo dziękujemy.