LX (nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kunice)

LX (nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kunice)

Wczoraj w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 15.00 odbyło się wznowione posiedzenie LX (nadzwyczajnej sesji) Rady Gminy Kunice po tygodniowej przerwie. Sesję  otworzył Przewodniczący Rady Gminy Kunice Krzysztof Błądziński , który przywitał Panią Ewę Hoszowską Zastępcę Wójta Gminy  ,Panią Ewę Bużdygan Sekretarz  Gminy, Panią Monikę Szperna Skarbnika Gminy, Panią Małgorzatę Jawor Prezes ZUK Kunice Sp. z o.o. , Panią Henrykę Horbatowską radcę prawnego Urzędu Gminy oraz  przybyłych na sesję mieszkańców.

Obecnych na posiedzeniu było 14 radnych co wobec składu Rady Gminy Kunice liczącego 15 radnych, stanowiło quorum powodujące prawomocność obrad i pozwalało na podejmowanie prawomocnych uchwał. Wśród tematów, które budziły najwięcej emocji znalazł się ten odnośnie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kunicach” z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kunice zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kunicach” z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego Rada Gminy Kunice stosunkiem głosów 5 „za” (G. Radziwanowski, A. Rakowska- Leputa, P. Skorski, B. Kulewicz, W. Pieczkiewicz ) , 9 „przeciw” , 0 „wstrzymujący się” odrzuciła  uchwałę Nr LX/381/23 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kunicach” z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

 

do pobrania: