Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie inwestycji na terenie Kunic

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie inwestycji na terenie Kunic

W dniu 24 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Legnicy miało miejsce spotkanie związane z planowanymi inwestycjami Starostwa na terenie naszej gminy.

W spotkaniu z ramienia gminy Kunice uczestniczyła Zastępca Wójta Ewa Hoszowska.

Ze strony Starostwa Powiatowego obecni byli:

  • Starosta Adam Babuśka
  • Wicestarosta Janina Mazur
  • Dyrektor Wojciech Cichoń

Omówione zostały cztery planowane inwestycje oraz zasady ich finansowania:

  1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w Kunicach ulica Słoneczna – finansowanie dokumentacji projektowej
  2. Budowa wyniesionego przejścia w Pątnowie Legnickim
  3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej w Jaśkowicach Legnickich
  4. Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Miłogostowice – Dobrzejów

Plany dotyczą roku 2024, ale muszą zostać zabezpieczone w budżecie roku 2024. Spotkanie było konstruktywne a ustalenia ze spotkania przekazane radnym na dzisiejszym posiedzeniu komisji wspólnych.