Gala Stypendystów

Gala

W dniu 25.10.2023 w Szkole w Spalonej, przedstawiciele Gminy Kunice – Wice Wójt Ewa Hoszowska, Sekretarz Gminy Kunice Ewa Bużdygan oraz Przewodniczący Rady Gminy — Krzysztof Błądziński wręczyli stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Pogratulowano laureatom osiągnięć i wyników, doceniono ich trud oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Wręczone zostały drobne upominki, listy gratulacyjne dla rodziców oraz stypendia finansowe.

Na podstawie uchwał Rady Gminy Kunice stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice w roku szkolnym 2022/2023 przyznano 63 stypendiów:
– uczniom klas IV – VI szkół podstawowych -15 osobom,
– uczniom klas VII-VIII szkół podstawowych – 16 osobom,
– uczniom klas szkół ponadpodstawowych – 13 osobom
– uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – 19 osobom.

Po zakończeniu części oficjalnej na zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek.