Konkurs dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością pt. „Możemy więcej”

Konkurs dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością pt. „Możemy więcej”

Konkurs jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością. Wnioski o granty mogą dotyczyć następujących kierunków pomocy:
– kierunek pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
– kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
– kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
– kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
– kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
– kierunek pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Termin składania wniosków:
5 grudnia 2023, do godz. 12:00

więcej na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12023-pn-mozemy-wiecej/