Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice w 2023 roku

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice w 2023 roku

Wójt Gminy Kunice informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z 5 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunice. Zadanie  zrealizowano ze środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Koszt całkowity zadania wyniósł 17 937,77 zł, w tym kwota 4 636,80 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach zadania usunięto 16,56 Mg wyrobów zawierających azbest, a tym samym osiągnięto zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny.


 

 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu