Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice – ulica Słoneczna w Kunicach – popisana.

Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice – ulica Słoneczna w Kunicach – popisana.

W dniu 13 listopada 2023 w Starostwie Powiatowym w Legnicy popisana została umowa na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę ulicy Słonecznej w Kunicach.

Koszt zadania to 299.013,00zł, który będzie finansowany w 50% przez Gminę Kunice i 50% przez Powiat Legnicki.

W ramach nowej inwestycji przebudowane zostanie 1.250 metrów drogi a zmiany jakie mają zostać wprowadzone przyczynią się do poprawy funkcjonalności drogi oraz zwiększą bezpieczeństwo użytkowników zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych

Wykonawcą projektu będzie firma DROGTIM Adam Pawłucki z Kątna.

W spotkaniu brali udział Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń ,Radny Jan Łukasz, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, przedstawiciele DROGTIM Adam Pawłucki z Kątna.

Gminę Kunice reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Kunice Ewa Hoszowska.