Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie przebudowy drogi Ziemnice – Kunice

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie przebudowy drogi Ziemnice – Kunice

spotkanie

W dniu 15 listopada 2023r w Starostwie Powiatowym w Legnicy miało miejsce spotkanie zainicjowane przez Gminę Kunice, dotyczące przebudowy drogi powiatowej Ziemnice – Kunice wraz ze ścieżką rowerową. Jak wiadomo w Kunicach ma powstać przystanek kolejowy wraz z miejscami parkingowymi.Można się spodziewać, że taka inwestycja spowoduje wzmożony ruch ze strony Ziemnic w stronę Kunic drogą, która wymaga przebudowy.

Nowa inwestycja kolejowa, starania gminy o pozyskanie gruntu pod budowę szkoły powodują konieczność pilnego rozpoczęcia prac planistycznych związanych z nowym zadaniem, jakim będzie przebudowa drogi. To duża inwestycja, która wymaga sporo pracy oraz pozyskania środków finansowych, ale trzeba się nią zająć już. Propozycja Gminy spotkała się z zainteresowaniem władz Powiatu Legnickiego.

W spotkaniu brali udział Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń. Gminę Kunice reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Kunice Ewa Hoszowska.

Spotkanie