Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. podające do publicznej wiadomości zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. podające do publicznej wiadomości zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim