Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym (Prezentacja z sesji z dnia 23.11.2023r.)

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym (Prezentacja z sesji z dnia 23.11.2023r.)