Interpelacje i zapytania złożone na LXII sesji Rady Gminy Kunice (23.11.2023 ) oraz imienny wykaz głosowań radnych

Interpelacje i zapytania złożone na LXII sesji Rady Gminy Kunice (23.11.2023 ) oraz imienny wykaz głosowań radnych

Imienny wykaz głosowania radnych z LXII sesji rady gminy Kunice:  https://www.bip.kunice.pl/Document/7003
Interpelacje i zapytania złożone na LXII sesji Rady Gminy:   https://www.bip.kunice.pl/Document/7001