Informacja nt. bonusu frekwencyjnego

Informacja nt. bonusu frekwencyjnego

Szanowni Mieszkańcy.

Jak pamiętacie nasza gmina z rekordową frekwencją w wyborach spełniła wszystkie warunki otrzymania bonusu frekwencyjnego:

  1. 250.000zł dla kół gospodyń wiejskich
  2. 250.000zł dla klubów sportowych
  3. 1.000.000zł na remizy strażackie
  4. 1.000.000zł na dowolny cel dla gminy

W związku z powyższym wystosowaliśmy zapytanie o realizację założeń bonusu frekwencyjnego i otrzymaliśmy odpowiedź na nie. Liczymy na to, że dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich oraz klubów sportowych to tylko kwestia czasu. Dofinansowanie dla remiz jest obecnie procedowane.

Nie są na razie znane losy dofinansowania dla gminy na poziomie 1.000.000zł ale na pewno o dopytamy

W załączeniu plakat bonusu frekwencyjnego oraz odpowiedź na nasze pismo.