Spotkanie w sprawie przebudowy drogi Ziemnice – Kunice wraz ze ścieżką rowerową oraz budowy przestanku PKP w Kunicach

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi Ziemnice – Kunice wraz ze ścieżką rowerową oraz budowy przestanku PKP w Kunicach

W dniu 29 listopada 2023r, z inicjatywy Urzędu Gminy Kunice, miało miejsce spotkanie, którego celem było omówienie wspólnych działań zawiązanych z przebudową drogi powiatowej Ziemnice – Kunice wraz ze ścieżką rowerową i budowy przystanku PKP w Kunicach.

Na spotkaniu poruszone zostały problemowe zagadnienia dotyczące styku inwestycji kolejowej ze zmianami jakie muszą zostać uwzględnione, w związku z potrzebą przebudowy drogi Ziemnice- Kunice.
Już na tym etapie inwestycji niezbędna jest trójstronna współpraca: PKP PLK, GMINA KUNICE, STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY w celu uwzględnienia w dokumentacji np. planowanej szerokości drogi powiatowej, umiejscowienia ścieżki rowerowej.

W spotkaniu brali udział:

  • Wójt Gminy Kunice Józef Pieróg
  • Zastępca Wójta Ewa Hoszowska
  • Sekretarz Ewa Bużdygan
  • Starosta Legnicki Adam Babuśka
  • Wicestarosta Legnicki Janina Mazur
  • Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń
  • Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe