Pracownicy urzędu gminy w Kunicach wsparli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w organizacji paczek mikołajkowych

Pracownicy urzędu gminy w Kunicach wsparli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy w organizacji paczek mikołajkowych

Otrzymaliśmy od Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Legnicy prośbę o wsparcie przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu zabawy mikołajkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Prośba została przesłana do pracowników urzędu gminy, którzy chętnie włączyli się w tę akcję przynosząc słodycze do paczek. W dniu 04 grudnia słodycze zostały pięknie zapakowane przez panią Sylwię i przekazane do PCPR w Legnicy.

Dziękujemy pracownikom za wsparcie akcji przeznaczonej dla dzieci z pieczy zastępczej