Likwidacja Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych

Likwidacja Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych

Na prośbę mieszkańców, radnych i po analizie sytuacji przez tut. Urząd podjęto decyzję o likwidacji Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych tzw. „gniazd” zlokalizowanych na terenie całej gminy Kunice. Do końca roku wszystkie pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne oraz tzw. dzwony do segregacji papieru i szkła zostaną zabrane i wywiezione na PSZOK w Ziemnicach.

Gmina Kunice rocznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych punktów ponosiła koszt około 100 tys. zł. Oprócz wysokich kosztów z tym związanych dochodzi problem utrzymania tych lokalizacji w należytym porządku. Wokół tych miejsc często tworzyły się „dzikie wysypiska”, które nie wpływały na estetykę naszej Gminy. Pozostawiane odpady koło tych pojemników niejednokrotnie były problematyczne (np. materace, dywany, umywalki, opony samochodów ciężarowych) i musieliśmy dodatkowo dopłacać do ich odbioru i utylizacji.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku posiadania większej ilości odpadów segregowanych można wywieźć je na PSZOK w Ziemnicach w dniach i godzinach otwarcia.