EtnoPolska. Edycja 2024 – nabór wniosków

EtnoPolska. Edycja 2024 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska, który zakłada dotację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Termin realizacji zadania: od 15.03.2024 do 17.10.2024r.
Nabór wniosków: do 16.01.2024r.
Maksymalna wysokość dofinansowania: 150 tys. złotych.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/program-etnopolska-edycja-2024-nabor-wnioskow