Interpelacje oraz imienny wykaz głosowań radnych z LXIII sesji Rady Gminy (21.12.2023 )

Interpelacje oraz imienny wykaz głosowań radnych z LXIII sesji Rady Gminy (21.12.2023 )

Interpelacje złożone przez radnych na LXIII sesji rady gminy Kunice:  https://www.bip.kunice.pl/Document/7054

Imienny wykaz głosowania radnych z LXIII sesji rady gminy Kunice: https://www.bip.kunice.pl/Document/7053