Kunice z rekordowym budżetem wchodzą w nowy 2024 rok

Kunice z rekordowym budżetem wchodzą w nowy 2024 rok

W dniu 21/12/2023 Rada Gminy  Kunice przyjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kunice na rok 2024.

To rekordowy budżet wydatków wynoszący 75.070.072,27zł.

W przyszłym roku 36% planowanych wydatków to wydatki majątkowe wynoszące 27.309.070,11zl.
To także wyjątkowa wartość, ponieważ dotychczasowe wydatki majątkowe w Gminie Kunice (od roku 2017) nie przekroczyły wartości 6 milionów w roku. Przyszłoroczny budżet to bardzo duże wyzwanie do realizacji, wymajające przeprowadzenia wielu postępowań przetargowych w zakresach jakich dotychczas gmina nie miała okazji się poruszać.

Między innymi zaplanowane są zadania na :

  • Budowę i modernizację dróg na terenie gminy kwota 7.540.000zł. Inwestycja ta pozwoli na częściowe zaspokojenie potrzeb związanych z modernizacją stanu dróg w Gminie Kunice
  • Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych kwota 2.000.000,00zł. Planowane jest wyposażenie szkół, urzędu gminy, przedszkola, GOPS Kunice, GOKiS Kunice w instalacje fotowoltaiczne co powinno przełożyć się na oszczędności kosztowe na kolejne lata. Działanie to w dłuższej perspektywie przyniesie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej co wpłynie na obniżeni wydatków bieżących
  • Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kunice kwota 3.020.000,00zł. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ infrastruktura wodno- kanalizacyjna w gminie wymaga modernizacji oraz przebudowy. Powodowane jest to stanem i wiekiem instalacji oraz ciągłym rozwojem gminy.
  • Remonty i dotacje w zabytkach gminy kwota 1.698.000,00zł. W ramach tego zakresu z dofinansowania skorzystają Parafie w Gminie Kunice ale także dwie szkoły oraz kaplica cmentarna w Rosochatej
  • Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice kwota 1.021.000,00zł. W tym zakresie planuje się wykonanie nowego oświetlenia w kilku wioskach.
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnych opraw w Gminie Kunice kwota 2.318.000,00zł. Tutaj planowana jest wymiana sodowych opraw we wszystkich miejscowościach Gminy Kunice łącznie 1220 nieenergooszczędnych opraw ulicznego oświetlenia. Działanie to ma za zadanie ograniczenie kosztów energii co wpłynie na zmniejszenie wydatków bieżących.

Na powyższe zadania o Gmina Kunice otrzymała w roku 2023 dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 16.500.000,00zł.

Oprócz wyżej wymienionych dofinansowań Gmina otrzymała w roku 2023 także inne wsparcia zewnętrzne miedzy innymi: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice, usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach Legnickich.

Wójt Gminy Kunice składa podziękowania wszystkim pracownikom urzędu za ciężką pracę w roku 2023, za ich zaangażowanie w bieżącą pracę oraz za wkład do wniosków o dofinansowanie co doprowadziło do rekordowej wartości otrzymanych funduszy zewnętrznych na inwestycje w Gminie Kunice. Dziękuje Pani Skarbik Monice Szperna za sprawne przygotowanie i opracowanie budżetu na rok 2024 i rzeczowe przedstawienie założeń Radzie Gminy Kunice.

Dziękuje także Radnym Gminy Kunice za zaakceptowanie budżetu na rok 2024 na sesji grudniowej, co upoważnia do działania i podpisywania zobowiązań na rok 2024.

To bardzo ambitny budżet z jakim Gmina Kunice nigdy dotychczas nie miała okazji się mierzyć. Kwoty jakie mamy do zadysponowania w budżecie na 2024 to wielkie wyzwanie, wymagające mocno przemyślanych decyzji, determinacji w działaniu oraz terminowości ale musimy wykorzystać szanse jakie zostały nam dane.

Zastępca Wójta
– Ewa Hoszowska