Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 w gminie Kunice.

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2024 w gminie Kunice.

Wójt Gminy Kunice informuje, iż na podstawie podjętej UCHWAŁY NR LXIII/406/23 Rady Gminy Kunice z dnia 21 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2024 rok, przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu w kwocie: 280 000,00 zł

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg