Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 02.01.2024 – godz. 12:25
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 2
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 16:00 dnia 02.01.2024 do godz. 13:00 dnia 03.01.2024
Obszar: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Zdoniowski Potok, Orlica, Bystrzyca górna do Zb. Mietków, Strzegomka do Łażan, Kaczawa górna do Dunina, Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Nysa Szalona od Zb. Słup do ujścia do Kaczawy, Skora (górna), Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr do Zb. Pilchowice, Bóbr od Zb. Pilchowice do Bobrzycy, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Kwisa górna do Zb. Leśna, Kwisa od Zb. Leśna do Nowogrodźca, Czerna Wielka, Ostrożnica, Izera, Nysa Łużycka od granicy RP do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia do Odry, Witka od Ostróżna do ujścia do Nysy Łużyckiej, Nysa Łużycka do Zgorzelca, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie, lubuskie)
Przebieg: Prognozowane opady deszczu wraz z topniejącą w wyższych partiach pokrywą śnieżną będą powodowały wzrosty stanów wody w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, górnej Bystrzycy, Kaczawy, górnego Bobru z Kwisą oraz górnej Nysy Łużyckiej. Stany wody będą wzrastały do strefy powyżej stanów ostrzegawczych, a odcinkami nie wyklucza się możliwości przekroczenia stanu alarmowego. Największe wzrosty stanów wody spodziewane są w godzinach nocnych.
Na Czarnej Wodzie (zlewnia Kaczawy) prognozowane są ponowne wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanu alarmowego w Bukownej i powyżej stanu ostrzegawczego w Rzeszotarach (z możliwością ponownego przekroczenia stanu alarmowego). W zlewni Szprotawy, Czernej Wielkiej oraz Lubszy mogą wystąpić ponowne wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W zależności od rozwoju sytuacji hydrologiczno–meteorologicznej nie wyklucza się możliwości lokalnego podniesienia stopnia ostrzeżenia bądź zwiększenia obszaru jego obowiązywania.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie lewostronnych doplywow srodkowej Odry od 16:00/02.01.2024 do 13:00/03.01.2024. Splyw wod opadowo-roztopowych bedzie powodowal wzrosty stanow wody w zlewni gornej Nysy Klodzkiej, gornej Bystrzycy, Kaczawy, gornego Bobru z Kwisa oraz gornej Nysy Luzyckiej. Stany wody beda wzrastaly do strefy powyzej stanow ostrzegawczych, a odcinkami nie wyklucza sie mozliwosci przekroczenia stanu alarmowego. Najwieksze wzrosty stanow wody spodziewane sa w godzinach nocnych.
Na Czarnej Wodzie prognozowane sa ponowne wzrosty stanow wody w strefie powyzej stanu alarmowego w Bukownej i powyzej stanu ostrzegawczego w Rzeszotarach. W zlewni Szprotawy, Czernej Wielkiej oraz Lubszy moga wystapic ponowne wzrosty stanow wody w strefie powyzej stanow ostrzegawczych. Szczegoly na meteo.imgw.pl