Zarządzenie Kierownika GOPS w Kunicach w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Kunicach

Zarządzenie Kierownika GOPS w Kunicach w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Kunicach

do pobrania: