Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim – Informacja

Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim – Informacja

W dniu 10.01.2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą: „PETRO” Firma Ogólnobudowlana, Piotr Kozłowski na wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej” w Pątnowie Legnickim. Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość realizacji zadania wynosi 700 345,42 zł, kwota dofinansowania to 345 982,00 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy to 15.03.2024 r.