Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu:

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert: do 16 lutego 2024 roku
Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

 

do pobrania: