Informacja

W dniu wczorajszym (24.01.2024 r.) podpisaliśmy umowę z pracownią planistyczną na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Spalonej (na zbiornikach). Rozpoczynamy pierwszy etap prac nad nowym planem miejscowym.