Otwarty konkurs Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku

Otwarty konkurs Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na

dofinansowanie w 2024 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

 

Dofinansowanie dotyczy realizacji dwóch zadań:

zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu

powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” lub

zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 26.02.2024r.

 

Szczegóły konkursu pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2024-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow