Postępowanie przetargowe dla „Budowy nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice”

Postępowanie przetargowe dla „Budowy nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice”

Informujemy, że w dniu wczorajszym zostało opublikowane postępowanie przetargowe dla zadania dla którego została przypisana nazwa: „Budowa nowego oświetlenia na terenie Gminy Kunice”. Powyższe zadanie jest realizowane w ramach pozyskanych przez Gminę Kunice środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania mamy zamiar zrealizować 6 lokalizacji, które były wcześniej ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kunice.pl do realizacji w ramach ww. środków zewnętrznych tj.:

Zadanie nr 1 polegające na budowie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w miejscowości Spalona wzdłuż ul. Rybińskiej, dz. nr 286, 181/3 obręb 0009 Spalona, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 1755 m, montażu słupów oświetleniowych (55 szt.) wraz z oprawami (55 szt.) oraz montażem szafki oświetleniowej.

Zadanie nr 2 polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany ul. Ogrodowa – II etap, dz. nr 451 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 437 m, montażu słupów oświetleniowych (14 szt.) wraz z oprawami (14 szt.) oraz montażem szafki oświetleniowej.

Zadanie nr 3 polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany ul. Topolowa, dz. nr 93/8, 829/15, 102/5, 103/3, 108/18, 102/8, 103/4, 90/4 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 481 m, montażu słupów oświetleniowych (14 szt.) wraz z oprawami (14 szt.).

Zadanie nr 4 polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany ul. Lipowa, dz. nr 6/4, 10/18, 10/23, 17/8 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 325 m, montażu słupów oświetleniowych (9 szt.) wraz z oprawami (9 szt.).

Zadanie nr 5 polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany ul. Polna dz. nr 447 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 173 m, montażu słupów oświetleniowych (4 szt.) wraz z oprawami (4 szt.).

Zadanie nr 6 polegające na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzybiany ul. Łąkowa, dz. nr 24/5, 66/5, 65/4, 67/7, 68/4, 69/6, 70/8, 70/11, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/4, 841/5, 77/13 obręb 0003 Grzybiany, w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ~ 480 m, montażu słupów oświetleniowych (17 szt.) wraz z oprawami (17 szt.).

Mamy nadzieję, że postępowanie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem i inwestycja zostanie sprawnie przeprowadzona.

O dalszych postępach w zakresie realizacji tych inwestycji będziemy Państwa/Mieszkańców informowali.

Link do prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/…/offers/publication/876430.