Zebrania wiejskie z mieszkańcami Gminy

Zebrania wiejskie z mieszkańcami Gminy

Wójt Józef Pieróg zaprasza mieszkańców na spotkania wiejskie, które organizowane są w każdej miejscowości na terenie Gminy Kunice.Porządek obrad zebrań prezentuje się następująco:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zapoznanie mieszkańców z budżetem gminy Kunice na 2024 rok.
  3. Informacja Wójta dotycząca realizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy Kunice na 2024 rok.
  4. Dyskusja i sprawy różne dotyczące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.

To najlepsza okazja do podsumowania minionego roku i poznania działań zaplanowanych na 2024 rok w poszczególnych miejscowościach. To także dobre miejsce do zgłaszania swoich uwag i spostrzeżeń przez mieszkańców. Warto przyjść!

do pobrania:

Harmonogram zebrań w poszczególnych miejscowościach